Jiang Shuhua

Jiang Shuhua
Class 2 Arbiter

Jiang Shuhua has been a long time supporter to the Asia Memory Sports Council.

License Expired


  • Hong Kong Open Memory Championship 2016